Ψηφιακός μετασχηματισμός <<Ελλάδα 2.0>> : Μια νέα εποχή για τις ελληνικές επιχειρήσεις!

*ΜμΕ = Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας <<Ελλάδα 2.0>>, περιλαμβάνονται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ,την ψηφιακή διαφήμιση, την τηλεργασία, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την τεχνητή νοημοσύνη, το ΙοΤ, την κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος κλπ.

Το Ελλάδα 2.0, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να μειωθεί σημαντικά το <<ψηφιακό χάσμα>> , μεταξύ των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων (ΜμΕ), σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για αυτόν το λόγο, το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα προσφέρει την δυνατότητα σε 100.000 ελληνικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την <<ψηφιακή τους απόδοση>>, επενδύοντας 465 εκατ. Ευρώ. Η ενίσχυση έχει προβλεφθεί να παρέχεται μέσω ειδικού κουπονιού και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2025. Το Σχέδιο, καλύπτει μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και την συνακόλουθη ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι ιδιοκτήτες των ΜμΕ, θα κληθούν να εξαργυρώσουν τα κουπόνια που θα λάβουν, μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Digital marketplace), όπου θα τους παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες και τα προϊόντα . Δικαιούχοι αυτής της δράσης, θα είναι όλες οι ΜμΕ στην Ελλάδα, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 30% αυτών, θα πωλούν ηλεκτρονικά και το 40% αυτών, θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το Ελλάδα 2.0, θα προωθήσει σημαντικά την λήψη και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών, δαπανώντας χρήματα για τον εξοπλισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών (POS, κινητές συσκευές κλπ.). Συγχρόνως, εξασφαλίζουν οι ΜμΕ, ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από την παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB. Επιπρόσθετα, θα λειτουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα για τις ΜμΕ, κατάλληλα για εμπορία αγαθών και υπηρεσιών. Τέλος, το Σχέδιο περιλαμβάνει, την παροχή εστιασμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων κατάρτισης για τις ΜμΕ, με σκοπό την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

• Τηλεργασία

Το σχέδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι της τηλεργασίας, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές υπογραφές, συνεργατικά εργαλεία κλπ.), οι οποίες θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη εργασία, την συνεργασία, την επικοινωνία, οργανώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα των στελεχών και παρακολουθώντας την επίτευξη των στόχων των εταιρειών και των εργασιών, που πρέπει να πραγματοποιηθούν κλπ.

• Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη, είναι η ικανότητα ενός υπολογιστικού συστήματος, να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, ώστε να επιλύνει τα προβλήματα και να δρα προς την επίτευξη ενός στόχου. Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, πράγμα που εκφράζεται από το Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, Ελλάδα 2.0, το οποίο προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες hatbots, Πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτή, Ανίχνευση απάτης, Εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων κλπ, τα οποία αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

• Υπηρεσίες Cloud

Οι υπηρεσίες Cloud (IAAS, PAAS & SAAS) , είναι μια ολόκληρη τεχνολογία, σύμφωνα με την οποία η αποθήκευση των δεδομένων μας, γίνεται διαδικτυακά σε ένας server, κάπου online. Συνεπώς, η ενσωμάτωση υπηρεσιών Cloud, στις ΜμΕ, αποτελεί βασικό εγχείρημα του Ελλάδα 2.0, στην προσπάθεια να εξομαλυνθούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως ανεπαρκή κεφάλαια, γρήγορη κλιμάκωση και αποτελεσματική επένδυση.

• Κυβερνοασφάλεια

Κυβερνοασφάλεια, είναι η προστασία των συστημάτων και των δικτύων υπολογιστών, από κακόβουλους hackers, καθώς και από τυχαίες ή μη ανθρώπινες απειλές (αστοχίες συστήματος, φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα κλπ.). Η επένδυση σε λύσεις ασφάλειας, πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ΜμΕ. Ψηφιακά εργαλεία, όπως DLP, Identity Management, εργαλεία συμμόρφωσης GDPR, υπηρεσίες SOC, αποτελούν κρίσιμες υπηρεσίες για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ.

• loT

To Internet of Things (IοT) , στα ελληνικά ‘’το ίντερνετ των αντικειμένων’’, ουσιαστικά, αφορά τη δυνατότητα σύνδεσης αντικείμενων καθημερινής χρήσης στο ίντερνετ ή σε κάποιο άλλο δίκτυο, με σκοπό την ανάληψη δράσεων, για τη βελτίωση της ζωής μας. Για αυτό το λόγο, οι λύσεις IoT, θα ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ικανοποίησης των καταναλωτών, της συντήρησης παγίων, της παραγωγικότητας, της ασφάλειας κλπ.

• Ψηφιακή Διαφήμιση μέσω ψηφιακών και πολυμέσων

Η υποστήριξη και η βελτίωση των διαδικασιών marketing των ΜμΕ, με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες, αποτελεί τον κύριο πυλώνα, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους. Συγκεκριμένα, το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ, προβλέπεται να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services), την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud-Only, καθώς και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework), που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βάση τις πολιτικές και τα πρότυπα της πρωτοβουλίας GAIA-X και International Data Spaces Association (IDSA) της ΕΕ.

• Επιχειρηματική αναλυτική

Η επιχειρηματική αναλυτική (business analytics) , αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, καθώς απαιτείται, πλέον, η εφαρμογή διαφόρων τεχνικών, για την διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, ψηφιακά εργαλεία όπως Business Analytics, Business Intelligence, Big data analytics, αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για τις ΜμΕ.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το σχέδιο Ελλάδα 2.0, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οραματίζεται και προσφέρει την δυνατότητα σε 100.000 μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, να γεφυρώσουν το χάσμα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και η ψηφιακή ένταξη, μέσω της ευαισθητοποίησης, σχετικά με τα οφέλη της ψηφιοποίησης και της γνώσης αναφορικά με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, θα δημιουργήσουν ένα κατάλληλο ψηφιακό επιχειρηματικό οικοσύστημα για τις ΜμΕ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για άυλες επενδύσεις στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, ως απόρροια της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. Συνεπώς, το Ελλάδα 2.0, δίνει την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν και να συμβαδίσουν με τα πρότυπα που προβάλει η ΕΕ.

Ηλεκτρονική πηγή : https://greece20.gov.gr/wpcontent/uploads/2021/07/NRRP_Greece_2_0_Greek_280721.pdf