Πολιτική Απορρήτου – Privacy Police

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη της Επιχείρησης / Εταιρίας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στο οριζόμενο δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Macroweb παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Macroweb συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών της διαδικτυακής πύλης, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία, με κάποιο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν τον εν λόγω άτομο.

Η Macroweb δε θα διαθέσει προς πώληση ή διαβίβαση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών – χρηστών της σε τρίτους που δε σχετίζονται με την εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Macroweb είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες – χρήστες, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή ή εκπρόσωπο της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η Macroweb μπορεί “μελλοντικά” να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Η Macroweb διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει  ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών – μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται η αποδοχή εκ μέρος του επισκέπτη – χρήστη για τις αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκη ή διαγραφών.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης : 03/Μαρτίου/2021