Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 2024

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Νέα Προσέγγιση της Εργασιακής Διαχείρισης στην Ελλάδα

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα νέο ηλεκτρονικό έγγραφο που εισήχθη στην Ελλάδα για τους εργαζομένους από τον Οκτώβριο του 2021. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιείται ως αντικαταστάτης της παραδοσιακής κάρτας εργασίας, προσφέροντας έναν πιο ασφαλή, αξιόπιστο και διαφανή τρόπο αποθήκευσης των εργασιακών δεδομένων των εργαζομένων.

Λειτουργία – Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας:

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι απλή και εύκολη. Ο εργαζόμενος λαμβάνει μια ειδική σύνδεση με τα στοιχεία του, η οποία μπορεί να ανανεώνεται από τον εργοδότη του σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα που περιέχονται στη ψηφιακή κάρτα εργασίας για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποθηκεύει ηλεκτρονικά τα εργασιακά δεδομένα ενός εργαζομένου. Τα στοιχεία που περιέχει η ψηφιακή κάρτα περιλαμβάνουν την ταυτότητα του εργαζόμενου, τα στοιχεία του εργοδότη, τις ώρες εργασίας, τις άδειες ή άλλες άδειες απουσίας που έχει λάβει και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την απασχόλησή του.

Κάθε εργαζόμενος έχει μια μοναδική ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο μέσω ειδικής σύνδεσης. Ο εργοδότης μπορεί να ενημερώνει τα δεδομένα του εργαζόμενου σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις αλλαγές που αφορούν την εργασιακή του σχέση. Τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και μπορούν να τα ελέγχουν.

Παράταση της Εφαρμογής

Αρχικά, είχε οριστεί προθεσμία για τη μετάβαση από την παραδοσιακή χαρτοπετσέτα στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ωστόσο, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζονταν από ορισμένους εργοδότες και εργαζομένους στη μετάβαση, η προθεσμία παρατάθηκε. Δεν έχει αναφερθεί σχετικά αν υπάρχει κάποια νέα προθεσμία.

Πότε ξεκινάει – Πρόστιμα

Ως προς τα πρόστιμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά σε πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους εργοδότες να τηρούν τις νέες απαιτήσεις και να εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας σωστά.

Πλεονεκτήματα και Προοπτικές

Η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει πολλά πλεονεκτήματα για την εργασιακή διαχείριση στην Ελλάδα. Οι εργοδότες μπορούν να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το ωράριο εργασίας, τις άδειες και την παρακολούθηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε δικά τους δεδομένα και μπορούν να ενημερώνουν τις πληροφορίες τους. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Συνοψίζοντας, η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στην εργασιακή διαχείριση. Με τη σωστή εφαρμογή και υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να βελτιωθεί η εργασιακή διαχείριση και η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Υπότιτλος άρθρου:

Ψηφιακή κάρτας εργασίας 2024 , εργάνη, βιομηχανία, εστίαση, πώς λειτουργεί,

πότε ξεκινάει η εφαρμογή Ψηφιακής κάρτας εργασίας 2024, ιδιωτικός τομέας, ποιους αφόρα.

Ergani CardScanner

Το Ergani CardScanner app είναι μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αφορά τους εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Μέσω της εφαρμογής γίνεται η ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση – αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Σύνδεση myErgani web portal & app

Όλα τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους εργοδότες σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου (Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης), ενώ και οι εργαζόμενοι θα έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της ατομικής τους Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μέσα από τα myErgani web portal και myErgani app.