Κρίση Λογισμικού και Εξέλιξη

Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείτε από τα εξεις έξι (6) στοιχεία:

 • Άνθρωποι
 • Διαδικασίες
 • Βάση Δεδομένων (Database)
 • Λογισμικό (Software)
 • Υλικό Υπολογιστή (Hardware)
 • Δίκτυο (Network)

Ορισμός Κρίσης Λογισμικού :

 • Ορίστηκε το 1993, ως η αδυναμία δημιουργίας λογισμικού με βάση τις απαιτήσεις/επιθυμίες του πελάτη, όπως αυτές έχουν προσυμφωνηθεί.
 • Η άστοχη τήρηση του χρονοδιαγράμματος ή η λάθος διαχείριση των πόρων που έχουν τεθεί κατά τον προϋπολογισμό του έργου.

Τύποι Ανάλυσης | Resolution Types:

Successful:

Το project ολοκληρώθηκε στην ώρα του και εντός προϋπολογισμού, με όλα τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Challenged:

Το project ολοκληρώθηκε αργά, ξεπέρασε τον προϋπολογισμό και δεν διέπεται από ορισμένα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Failed:

Ακυρώθηκε πριν την ολοκλήρωση του ή παραδόθηκε αλλά έμεινε ανεκμετάλλευτο

Στατιστικά Στοιχεία για τα προβλήματα στο Λογισμικό

 

stats 2004-2012 project resolution

Λόγοι Αποτυχίας:
– ανυπαρξία ειδίκευσης
– έλλειψη οργάνωσης
– προβλήματα συνεννόησης
– ακατάλληλοι μέθοδοι
– ελλιπείς πόροι

Προτάσεις για επιτυχημένα project
Οι τρεις βασικοί παράγοντες για ένα επιτυχημένο project είναι:

 • Ενασχόληση του χρήστη
 • Υποστήριξη από τον Διευθυντή/Ανώτερο στέλεχος
 • Ξεκάθαρος προσδιορισμός των απαιτήσεων

Παράγοντες επιτυχίας:

 • Ακριβείς εκτιμήσεις
 • Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • Επίγνωση των ικανοτήτων της ομάδας
 • Κατάλληλες ικανότητες

Guide to software development